mns27
25 Takipçi | 16 Takip
02 04 2008

ALLAH CEZA VERMEKTE ACELE ETMEZ

Mâneviyat büyüklerinden biri, bir yolda giderken, devrin zaliminin atını koşturarak arkadan geldiğini görmüş, fakat ona saygı için yoldan kenara çekilerek, başını yerlere doğru eğmemiş. Buna hiddetlenen zalim, Allah adamının yanından geçerken, elindeki kamçısıyla ona insafsızcasına vurmuş ve atını mahmuzlayarak hızla ilerlemiş.Zalimin kamçısı canını yakmış olan mazlum:– Seni Allah’a havale ediyorum. O bana yeter, demekle iktifa etmiş.Biraz ileriye varınca, zalimin atının, bir kuştan ürkerek üzerindekini yere çarpıp kaburga kemiklerini kırdığını, hayretle görmüş.Yerde inleyerek yatan zalim:– Sana ettiğim zulmün cezası olarak, Allah beni yere çarptı, görüyor musun? demiş.Fakat Allah adamı itiraz etmiş:– Hayır, hayır senin kaburga kemiklerinin kırılışı bana ettiğin zulümden dolayı değildir. Çünkü Allah bir zulmün cezasını, böyle acele vermez. Olsa olsa, senin bu cezan, çok evvel âhını aldığın bir başka mazlumun bedduasındandır. Bana vurduğun kamçının cezası, ilerde verilecektir, demiş. Devamı

02 04 2008

namaz kılıyormusunuz...?

Namaz kılıyor musun? Lütfen burada yazdıklarımı sonuna kadar okuyun ve biraz düşünün... Neden namaz kılmıyorsun??? namaz kılmamak için bir sebebin mi var yoksa? ne olabilir ki namazdan önemli olan sebep??? dur ben tahmin edeyim: namaz kılacak vaktin yok değil mi? ama onların da yoktu... resim : ya bedir savaşına ne demeli: savaş hiç durulmuyordu aksine gittikçe kızgınlaşıyordu, bu arada ikindi vakti çıkmak üzereydi, ama kılacak zamanda yoktu karşında en az on katın düşma vardı.kenara çekilipte namaza duramazdın, yada namazı kılmıyacaksın di mi ben ce en kolayı bu...ya onlar ne yaptı Peygamberimiz 300 kişilik ordusun ikiye ayırdı yarısı geriye çekildi diğer yarısıdaha ileri atıldı ve daha bir kuvvetle savaştı,ve geriye çekilenler Peygamberimizin imamlığında namazı kıldılar, bitince de digerleri ile yerdeğiştirip onlar savaşmaya başladı diğerleri geri çekilip yine Peygamberimizin imamlığında namazı eda ettiler... sence onların zamanı varmıydı? ya da bunların.. resim 1: resim 2: ama o zaman bu yoktu değil mi? resim1 : eee tek sebebin bu mu yani? başkaları da yok mu? hem vakit bulsan bile nerde kılacaksın ki namazı yer yok ki evde değilsin zaten başka yerde yok değil mi? sence onların yeri var mı? resim 1 : resim 2 : buda tutmadı başka yokmu bahanen? yada yolculuk yapıyosundur değil mi, kılacak yer yok ki olsa kılardın... peki onların var mı? resim 1 : resim 2 : buda olmadı galiba? yada çok yoğunsundur, çok işin vardır hiç ayıracak vaktin yoktur değil mi? onların da işi çok ama bi on dakika ayırabiliyorlar resim : ama senin bir dakikan bile yok değil mi? bir düşün bakalım bu kadar vakti ne için harcıyosun, dünyalık için değil mi?iyi para kazanıyım, rahat yaşıyım, param pulum olsun hepsi bunun için mi?bir daha düşün sen önce kim götürmüş bir bez parçasından başka bir şey, orada rahat etmek için kim biriktirebilmiş veya götürebilmiş kazandıklarını?oraya gittiğinde ilk sorulacak soru ne biliyor musun? yaa o zaman ne cevap vereceksin, vaktim yok diyemezsin, yer bulama... Devamı

02 04 2008

NICIN NAMAZ KILALIM

      Her insan, hayatın coşkun denizinde, özellikle zorluk ve sıkıntı anlarında, kendi deruni ıstırap ve kaygılarını yatıştırmak için sağlam bir manevi sığınağa ihtiyaç duyar. Gerçek şu ki bu sığınak Allah’ı anmaktan başka bir şey olamaz. Allah Teala çöyle buyurur: ...Bilin ki, ancak Allah’ı anmakla kalpler güvene kavuşur.(1) Yüce Allah’ın bizim ibadetimize hiçbir ihtiyacı yoktur; ama bizler, Allah’a ve onunla ilişki vesilesi olan ibadet ve namaza muhtacız. Namaz, kul ile Yüce Allah arasında sürekli bir irtibat vesilesidir. Zayıf ve güçsüz insanın, güçlü ve kadir olan Allah Teala ile bu manevi ilişkisi, çeşitli zorluklar karşısında insana güç verir. Hayatın zorluklarında şaşkınlığa uğramış insan, sadece Allah’a yönelmekle huzura kavuşabilir ve namaz insanın Allah’a yönelmesini, O’na bağlanmasını sağlar. Çünkü niyet, iftitah tekbiri, fatiha ve fatihadan sonra bir surenin okunması, rüku, secde, teşehhüt, selam ve namazın diğer vacip ve şartları insanın kalbini Allah’a yönlendirecek özelliğe sahiptir. Namaz kılan bir mümin, her gece ve gündüz, beş defa bütün varlığıyla Allah’a yönelmektedir. Bir pusulanın denizdeki gemiye hedefe doğru kılavuzluk etmesi gibi namaz da mümini, sürekli olarak, en yüce hedef olan lıkaullahh’a (Allah’a kavuşmaya) doğru kılavuzluk etmekte ve onu yanlış yollara sapmaktan korumaktadır. Resulullah  (Allah’ın salat ve selamı ona ve Ehl-i Beyt’in’e olsun) şöyle buyuruyor: “Mümin namaza başladığında, Allah Teala, namazı bitirinceye kadar lütuf ve merhamet ile ona bakar ve o ilahi merhamet gölgesinde yer alır; onun etrafını göğün ufuklarına kadar melekler sarar ve Yüce Allah bir meleği onun baş ucunda durup şöyle demekle görevlendirir: Ey namaz kılan! Eğer kimin sana baktığını ve kiminle raz-u niyaz ettiğini bilseydin, asla bu yerinden ayrılmazdın ve başka bir şeye ilgi göstermezdin.”(2) Başka bir hadiste de şöyle yer alm... Devamı

02 04 2008

namaz ilgili bir kıssa

eski zamanlarda adamın biri başka bi şehre gitmek için yola çıkmaya karar werir ve gece yola çıkacaktır. şeytanda bu insanı yoldan çıkarmak istemektedir we bunun için insan kılığına bürünür ve o adamla yolculuk yapmak ister ve adamda yolda arkadaş buldum diye sewinir beraber yola çıkarlar sabaha karşı sabah ezanı wakti dinlenmek için otururlar insan kılığındaki şeytan bakarki adam namaz kılmıyor içinden geçirir:-ohhhh bunu yoldan çıkarmak kolay olacak...der.daha sonra yola dewam edilir öğle dinlenmek için oturulur yemek yenir ama adam öğle namazını da kılmaz tabi buda şeytanın işine gelir. yine yola dewam ederler bu seferde ikindi zamanı dinlenmek için otururlar şeytan bakarki ikindiyide kılmıyor kalkar we kaçmaya başlar adam arkasından bağırır:-heeeyy kardeş nereye gidiyosun hani beraber gidecektik???şeytanda cewap werir:-ey insanoğlu ben şeytanım ben allaha 1 kere karşı çıktım huzurundan kovdu sen sabahtan beri 3 kere karşı çıktın başına taş yağacak da benimde kafama düşecek diye korkuyorum der ve ordan ayrılırr..... Devamı

02 04 2008

NAMAZ

      Devamı

14 09 2007

resimler

Gü'l yüreklerden yanik kokusuyla dostluga acilan kapidan iceri sizan ruzgar...... Ey Gul-i Ranadan kokusunu almis serin ruzgar.....       Devamı

26 08 2007

okuyun...!!!

Devamı

03 08 2007

BİR GENCİN DUASI

Bir sızıdır yüreğimdeki,      İnler dururum…!            Rahmet esintisinde sakladığın merhameti,                   Dinler dururum…!                        Ahları yol eder kendine dilim,                              Gider dururum…!                                      Kuşlar konmaz artık gönlüme,                                               Uğramazlar hiç…!                                                        Ve anlarım günahlarımı o an…!                                                                Sabahları karartan,      ... Devamı

03 08 2007

okumak lazım

      Hazret-i Ebû Bekr-i Sıddîk "radıyallahü anh" buyuruyor ki, beş namaz vakitleri gelince,   melekler   der ki: (-Ey Âdem oğulları, kalkınız! İnsanları yakmak için hazırlanmış olan ateşi namaz  kılarak söndürünüz.) Bir hadîs-i şerîfte, (Mü'min ile kâfiri ayıran fark, namazdır) buyuruldu. Ya'nî  mü'min namaz kılar, kâfir kılmaz. Münâfıklar ise, bazan kılar, bazan kılmaz. Münâfıklar, Cehennemde çok acı  azâb görecektir. Müfessirlerin şahı, Abdullah ibni Abbas "radıyallahü anhümâ" diyor ki, Resûlullahdan "sallallahü aleyhi ve sellem" işittim.  Buyurdu ki: (Namaz kılmayanlar, kıyâmet günü, Allah(c.c.)ü teâlâyı kızgın olarak bulacaklardır). Hadîs imâmları söz birliği ile bildiriyorlar ki: (Bir namazı, vaktinde âmden kılmayan, ya'nî namaz vakti geçerken, namaz kılmadığı için üzülmeyen, kâfir olur). Veya ölürken îmânsız gider. Ya, namazı hâtırına bile getirmeyenler, namazı vazîfe tanımayanlar ne olur? Ehl-i sünnet âlimleri, sözbirliği ile buyurdular ki, ibâdetler îmândan parça değildir. Yalnız, namazda sözbirliği olmadı. Fıkh imâmlarından, İmâm-ı Ahmed ibni Hanbel, İshak ibni Râheveyh, Abdullah ibni Mübarek, İbrahim Nehaî, Hakem bin Uteybe, Eyyub Sahtiyânî, Dâvud Tâî, Ebû Bekr ibni Şeybe, Zübeyr bin Harb ve daha birçok büyük âlimler, bir namazı âmden, ya'nî bile bile kılmayan kimse kâfir olur dedi. O halde, ey din kardeşim, bir namazını kaçırma ve gevşek kılma!  Seve seve kıl! Allah(c.c.)ü teâlâ kıyâmet günü, bu âlimlerin ictihadlarına göre cezâ verirse ne yaparsın? Hanbelî mezhebinde, bir namazı özürsüz kılmayan, mürted gibi katlolunur. Yıkanmaz, kefenlenmez ve namazı kılınmaz. Müslümânların mezarlığına gömülmez ve mezarı belli edilmez. Dağda bir çukura konur. Namaz kılmayan kimse, Şâfi'î mezhebinde, mürted olmaz ise de, cezâsı katldir. Namaz kılmıyan için Mâlikî mezhebinin hükümleri Şâfi'î hükümlerinin aynıdır. Namaz kılmayan, Hanefî mezhebinde, namaza başlayıncaya kadar ... Devamı

17 07 2007

BESMELE

Devamı

17 07 2007

DİNİ RESİMLER

      Devamı

13 07 2007

  Devamı