mns27
25 Takipçi | 16 Takip
31 10 2014

Kıymetli Sözler

         Bir sözün büyüklüğü söyleyenin büyüklüğüyle doğru orantılıdır. Hikmetli bir sözün sahibini bilmesek dahi sözden dolayı onunda hikmetli ve bilen biri olduğunu tahmin edebiliriz. Çoğu söze de sahibine göre değer veririz.         Sözler ki kastettiğimiz özlü, güzel ve hikmetli sözlerdir; insanlara nice bilgili ve hikmetli insanların deneyimlerini bedavadan hiç vakit kaybetmeden sahip olma imkanını verir. Bu çok iyi bir avantajdır, tabi eğer kullanılırsa. Düşünün, her bir söz belki de bir ömür boyunca yaşanılmışlıklar sonucu meydana çıkmakta. Henüz hayatının baharında olan bir genç için tecrübeye gerek kalmadan nice yaşlı ve bilgili insanların bilgilerine erişme imkanı demektir bu.         Ömrün kısalığını ve kum saatimizdeki durmaksızın akan kumları göz önünde bulundurursak, en mantıklı iş; tecrübe için yaşamayı beklemek değildir. Bizzat yaşayanlardan tecrübeyi ücretsiz olarak satın almaktır. Her çağın kendi içindeki avantaj ve dezavantajlarını da göz önünde bulundurunca, çağımızın iletişimde ve ulaşımdaki hızını kullanmamak bize kayıptan başka bir şey vermez. Böylelikle kısa bir ömrün bereketi çok olacaktır biiznillah. Zira kıyas ile geçmişte aylarca ilim tahsili için alınan yollar, şimdilerde elimizi kaldırıp bir tek tuşa basma mesafesi kadardır. Güvenilirliği veyahut kalıcılığı tartışılabilir bu durumun, ama çağın bir gerekliliği olarak bunu yapmaktan başka çarede yoktur. Önceden kılıçlar ve oklar vardı. Atalarımız onlarla savaştılar, onları örnek alacağız diye günümüzde silahlara kılı&ccedi... Devamı

13 07 2009

GÜZEL SÖZLER

"Affetmek, zaferin zekâtıdır." Hz. Muhammed"İman, aklın çalışmasının ürünüdür."Ahmed Hulûsi"Kişi anasından iki kere doğmadıkça, Göklerin Melekûtuna ulaşamaz."Hz. İsa"Sevgin nefrete dönüşmesin, sana ancak yük olur."A.F.Y"Besmele çektikten sonra, Fatihayı hiç ara vermeden tek nefeste okumaya gayret et."Muhiddin Arabi"Vücudun, ilmi ilahide, ilimden ibaret olduğunu müşahade, vahdet-i şuhud’dur."Ahmed Hulûsi"Musibetin sevabına talip olmaklığın, musibeti çekmekte iken de varsa, zahidsin."Hz.Muhammed"Yaşam kabullenmektir." A.F.Y"Mollanın namazında Hakk’ın ne Celali vardır, ne de Cemali. Mollanın ezanı bize seher vaktini bile bildirmez."Muhammed İkbal"Marifetin zekâtı, marifeti oluşturmaktır."A.F.Y"Acı, akıllı adamların hocasıdır."Byron"Bela insanın diline bağlıdır. Bir kimse bir şeyi ‘yapmam’ dedi mi, şeytan her işini bırakıp onu yaptırana kadar uğraşır."Hz.Muhammed"Algılanan varlığın, Hakkın vücudu olduğunu müşahade, vahdet-i vücud’dur." Ahmed Hulûsi"Her evin kapısı vardır. Kabirin ki ayak tarafındandır." Hz.Muhammed"Ahmak konumuna düşmemek için yorum yapmayın."A.F.Y"Tasavvuf, Allah (c.c.) ile olan muamelenin saflığıdır. Bunun aslı da dünyadan yüz çevirmedir."Cüneyd-i Bağdadi"Kadın insansı ile insan arasında köprüdür."A.F.Y"Zehirle pişmiş aşı, kim yemeye gelir."Yunus Emre"İman iki eşit parçadır. Yarısı sabır,yarısı şükürdür." Hz.Muhammed"İlim yapmak, amelden hayırlıdır. Dinin kıvamı da verağdadır (arkada). Alim ilmi az da olsa, ilmi ile amel edendir."Hz. Muhammed"Yöneldiğin mahallin her boyutta senin perdelerini kaldırabilecek vasıfta olması gerekir."A.F.Y"Mümin yumuşaktır. O kadar ki onu yumuşaklığından dolayı ahmak zannedersin."Hz. Muhammed"Sadece insanın günahları affedebilme gücü vardır."A.F.Y"Pırıl pırıl g&oum... Devamı