mns27
25 Takipçi | 16 Takip
29 07 2009

ÜŞÜYORUM

Devamı

29 07 2009

özlü sözler

Devamı

13 07 2009

güzel sözler

"Affetmek, zaferin zekâtıdır." Hz. Muhammed"İman, aklın çalışmasının ürünüdür."Ahmed Hulûsi"Kişi anasından iki kere doğmadıkça, Göklerin Melekûtuna ulaşamaz."Hz. İsa"Sevgin nefrete dönüşmesin, sana ancak yük olur."A.F.Y"Besmele çektikten sonra, Fatihayı hiç ara vermeden tek nefeste okumaya gayret et."Muhiddin Arabi"Vücudun, ilmi ilahide, ilimden ibaret olduğunu müşahade, vahdet-i şuhud’dur."Ahmed Hulûsi"Musibetin sevabına talip olmaklığın, musibeti çekmekte iken de varsa, zahidsin."Hz.Muhammed"Yaşam kabullenmektir." A.F.Y"Mollanın namazında Hakk’ın ne Celali vardır, ne de Cemali. Mollanın ezanı bize seher vaktini bile bildirmez."Muhammed İkbal"Marifetin zekâtı, marifeti oluşturmaktır."A.F.Y"Acı, akıllı adamların hocasıdır."Byron"Bela insanın diline bağlıdır. Bir kimse bir şeyi ‘yapmam’ dedi mi, şeytan her işini bırakıp onu yaptırana kadar uğraşır."Hz.Muhammed"Algılanan varlığın, Hakkın vücudu olduğunu müşahade, vahdet-i vücud’dur." Ahmed Hulûsi"Her evin kapısı vardır. Kabirin ki ayak tarafındandır." Hz.Muhammed"Ahmak konumuna düşmemek için yorum yapmayın."A.F.Y"Tasavvuf, Allah (c.c.) ile olan muamelenin saflığıdır. Bunun aslı da dünyadan yüz çevirmedir."Cüneyd-i Bağdadi"Kadın insansı ile insan arasında köprüdür."A.F.Y"Zehirle pişmiş aşı, kim yemeye gelir."Yunus Emre"İman iki eşit parçadır. Yarısı sabır,yarısı şükürdür." Hz.Muhammed"İlim yapmak, amelden hayırlıdır. Dinin kıvamı da verağdadır (arkada). Alim ilmi az da olsa, ilmi ile amel edendir."Hz. Muhammed"Yöneldiğin mahallin her boyutta senin perdelerini kaldırabilecek vasıfta olması gerekir."A.F.Y"Mümin yumuşaktır. O kadar ki onu yumuşaklığından dolayı ahmak zannedersin."Hz. Muhammed"Sadece insanın günahları affedebilme gücü vardır."A.F.Y"Pırıl pırıl g&oum... Devamı

12 05 2009

mehmet akif ersoy (şiirleri)

ALINTIDIR... Devamı

12 05 2009

ÇİLE (necip fazıl)

ALINTIDIR... Devamı