mns27
25 Takipçi | 16 Takip
31 10 2014

Kıymetli Sözler

 

       Bir sözün büyüklüğü söyleyenin büyüklüğüyle doğru orantılıdır. Hikmetli bir sözün sahibini bilmesek dahi sözden dolayı onunda hikmetli ve bilen biri olduğunu tahmin edebiliriz. Çoğu söze de sahibine göre değer veririz.

 

      Sözler ki kastettiğimiz özlü, güzel ve hikmetli sözlerdir; insanlara nice bilgili ve hikmetli insanların deneyimlerini bedavadan hiç vakit kaybetmeden sahip olma imkanını verir. Bu çok iyi bir avantajdır, tabi eğer kullanılırsa. Düşünün, her bir söz belki de bir ömür boyunca yaşanılmışlıklar sonucu meydana çıkmakta. Henüz hayatının baharında olan bir genç için tecrübeye gerek kalmadan nice yaşlı ve bilgili insanların bilgilerine erişme imkanı demektir bu.

 

      Ömrün kısalığını ve kum saatimizdeki durmaksızın akan kumları göz önünde bulundurursak, en mantıklı iş; tecrübe için yaşamayı beklemek değildir. Bizzat yaşayanlardan tecrübeyi ücretsiz olarak satın almaktır. Her çağın kendi içindeki avantaj ve dezavantajlarını da göz önünde bulundurunca, çağımızın iletişimde ve ulaşımdaki hızını kullanmamak bize kayıptan başka bir şey vermez. Böylelikle kısa bir ömrün bereketi çok olacaktır biiznillah. Zira kıyas ile geçmişte aylarca ilim tahsili için alınan yollar, şimdilerde elimizi kaldırıp bir tek tuşa basma mesafesi kadardır. Güvenilirliği veyahut kalıcılığı tartışılabilir bu durumun, ama çağın bir gerekliliği olarak bunu yapmaktan başka çarede yoktur. Önceden kılıçlar ve oklar vardı. Atalarımız onlarla savaştılar, onları örnek alacağız diye günümüzde silahlara kılıçlarla nasıl karşı koyabilirsiniz.

 

      Başta da belirttiğimiz gibi, sözlerin büyüklüğü onları söyleyen kişilerle orantılıdır. Dolayısıyla dünya üzerindeki beşeri sözlerde, en etkili ve değerli söz, hiç şüphesiz peygamber efendimizin sözleridir. Daha sonra diğer peygamberler, ashab, sahabe, alimler, ALLAH dostları....sırayla takip eder.

 

      Her insanın sevdiği ve benimsediği sözler vardır. Uygulamayıp, sadece kulağa hoş geldiği için dilinden düşürmese bile insanlar birtakım sözlerden hoşlanır. Tüm bu sözler insanlara yol gösterir, göstermelidir de. Sırf edebiyat yapmak için uydurulmuş sözlerin ne kadar canlı kalması beklenebilir?

 

      Sözlerden bahsedip te sözlerden misal vermemek olmaz heral de; dikkatlerimizi cezbeden hakikatli sözleri sıralayalım inş:

 

✔  Netmeli güzeli, huy olmayınca. (Karacaoğlan)

 

✔  "Güzel huylu olanın, can verirler sözüne,

Çirkin huylu olanın kimse bakmaz yüzüne."

 

✔  Aptallara kızmayın; zira dağları yüksek gösteren ovalardır.

 

✔  Aptallık yapana, aptal denmez.Yaptığı aptallığı örtmesini bilmeyene aptal denir. (Gracian)

 

✔  Akıllının hiddeti amelinde, akılsızın hiddeti sözündedir. (Hukema'dan)

 

✔  "İdraki meali bu küçük akla gerekmez,

zira bu terazi o kadar sikleti çekmez." (Ziya Paşa)

 

✔  "İnsanın beyanı, aklının mizanı."

 

✔Yalnız Bir'i (Allah'ı) iste; başkaları istenmeye değmiyor. Yalnız Bir'i (Allah'ı) çağır; başkaları imdada gelmiyor. Yalnız Bir'i (Allah'ı) talen et; başkaları layık değildir. Yalnız Bir'i (Allah'ı) gör; başkaları her vakit görünmüyorlar, zeval perdesinde saklanıyorlar. Yalnız Bir'i (Allah'ı) bil; marifetine yardım etmiyen başka bilmekler faidesizdir. Yalnız Bir'i (Allah'ı) söyle; Ona ait olmayan sözler, malayni sayılabilir." (Mevlana Cami)

 

✔  "Ne irfandır veren ahlaka yükseklik, ne vicdandır, Fazilet hissi insanlarda Allah korkusundandır." (Mehmet Akif Ersoy)

 

✔  Herkes korktuğundan kaçar; yalnız Allah'tan korkan yine ona kaçar. (Ebü'l Kasım)

 

✔  Birisi İbrahim Edhem'e demiş ki: "Ben geceleri ibadet için kalkamıyorum.Bunun devasını söyler misiniz?" O da demiş ki: "Gündüzleri ona isyan etme; o seni geceleri huzuruna diker! İyi bil ki gece O'nun huzuruna dikilmen, şereflerin en büyüklerindendir.Allah'a isyan eden bir kimse ise bu şerefe layık değildir.!"

 

✔Put, insanı Allah'tan uzaklaştıran her şeydir. (Hukema'dan)

 

✔  Allah'tan öyle kork ki; bütün insanların yaptıkları iyiliklerle huzuruna çıksan da onları kabul etmez san. Allah'a öyle bir ümitle bağlan ki bütün insanların günahları ile O'nun huzuruna çıkacak olsan da hepsini afvedeceğini düşün. (Hz. Ali)

 

✔  Dostuna pek şikayette bulunma! Mahluka değil, Halık'a (Yaratıcıya) dön.Çünkü boğulan boğulanı kurtaramaz.

 

✔  Allah imhal eder (mühlet verir), ihmal etmez. (Atasözü)

 

✔  "Tarifine gitmemektir evla, Tarife gelir mi hiç Mevla" (Muallim Naci)

 

✔  "Hikmet sahipleri derler ki:

-Altı sınıf insan ile oturan kimselerde altı şey artar:

1- Zenginlerle oturan kimselerde, şükür ve kanaat azlığı artar.

2-Sultanlarla oturan kimselerde, dünya sevgisi artar.

3-Kadınlarla oturan kimselerde, cehalet ve şehvet artar.

4-Fasıklarla oturanlarda, günah işleme cüreti ve tevbeyi terk gafleti artar.

5-Salihlerle oturan kimselerde ibadet iştiyakı, iyiliğe meyil artar.

6-Alimlerle oturan kimselerin ise, ilim ve takvaları artar."

 

✔  Yayan yürüyüp at alma; aç gözle de karı alma. (Atasözü)

 

✔  Allah'ın safındaki bir kişi; çoğunluk demektir.

 

✔  Çok uzaklara bakan, önündeki çukura düşer. (İşviçre atasözü)

 

✔  Define ile yılan, gülle diken, sevinçle gam bir aradadır. (Şeyh Sadi Şirazi)

 

✔  Cehenneme, kalplerini günahlarla üşütenler girer. (Abdulkadir Geylani rh.a.)

 

✔  Cömertlik, israf ile cimrilik arasındaki denge halidir. (İmam-ı Gazali)

 

✔3-5 parça mal vermek veya para vermek cömertlik değildir.Asıl cömertlik çok verdiği halde, en az verenin kendisi olduğunu düşünmektir.Verdiği mal karşılığında teşekkür ve iltifat bekliyen de cömert değildir. (Muhammed el-İsfehani)

 

✔  Cimrilik, fakirliğin çabuk gelmesini sağlar.Cimri insan, dünyada fakirler gibi yaşar, ahirette zenginler gibi hesaba çekilir. (Hz. Ali)

 

✔  Dileyin verilecektir; arayın bulacaksınız; kapıyı çalın size açılacaktır. (Hz. İsa a.s.)

 

✔  Allah, cennetten başka mümin kulu için istirahat yeri yaratmamıştır. (Hz. Hasan r.a.)

 

✔  "Gel denilen yere gitmeğe, ar eyleme

Gelme denen yere gidip, yerini dar eyleme" (Edirneli Nazmi)

 

✔  Bil ki; sana söz taşıyan, senden de söz taşır.Seni sende olmayanla öven kimsenin, seni sende olmayan şeyle kötülemesinden emin olamazsın. (Hasan el-Basri)

 

✔  Yavrun senin için yedi yıl, güzel koku; sonraki yedi yıl hizmet için,sonra yedi yıl vezirin, ondan sonra da; ya dostundur veya düşmanındır. (Hukema'dan)

 

✔  "Adam, adamdır eğer olmazsa bir pulu

Eşek yine eşektir; atlastan olsa çulu." (La edri)

 

✔  Kıymetli taşların fiyatları artar; değerleri değil.

 

✔  Şer olmazsa hayır bilinmez; elem olmazsa lezzet anlaşılmaz. (Bediüzzaman)

 

✔  Başkalarının yanılmalarına bak, dikkati öğrenirsin. (Publius Cyrus)

 

✔  Dil ile düğümlenen, diş ile çözülemez. (Kaşgarlı Mahmut)

 

✔  "Bana benden olur; her ne olursa

 Başım rahat olur; dilim durursa."

 

✔  Önce doğruları bilmek gerekir. Doğrular bilinirse yanlışlar da bilinir. Ama önce yanlışlar bilinirse, doğrular asla öğrenilemez. (İbn-i Farabi)

 

✔  "İnsana sadakat yaraşır; görse de ikrah (zorluk)

Yardımcısıdır doğruların Hazreti Allah."  (Diyarbekirli Said Paşa)

 

✔  "Dest-i adadan soğuk su içme, kandırmaz seni

 Hilekarlık eyleme, kimse dolandırmaz seni

 Müstakim ol, Hazreti Allah utandırmaz seni."

 

✔  "Dünyanın en güzel altı şeyi vardır.Bu altı şeyin aslı, dünyanın avunulacak yer olmadığını gösteri.

-Yiyeceklerin en şeçkini baldır, o da arının artığıdır.

-İçeceklerin en iyisi süttür.O da hayvanın altından sağılır.

-Giyeceklerin en şekini ipektir, o da bir kurdun (İpek böceğinin) ağzının salyasıdır.

-Bineklerin en iyisi attır, onun da üzerinde ve savaşta adamlar öldürülür.

-Zevklerin en iyisi kadının cinsel organıdır. Kadın bu cinsel organının yanından tuvaletini yapar.

-Kokuların en şeçkini misktir, onun aslı da kandan ibarettir." (Hz. Ali r.a.)

 

✔  Eğitim görmüş bir halkı, bir yöne sevketmek kolay sürüklemek güçtür; idare etmek kolay; köleleştirmek ise imkansızdır. (Lord Peter Broğugham)

 

✔  İlmin zekatı, öğretilmesidir. (Hz. Osman r.a.)

 

✔  Nafakada iktisad; geçimin, insanlara muhabbet göstermek; aklın, güzel soru sormak; ilmin yarısıdır.

 

✔  İstihare eden mahrum olmaz. İstişare eden pişman olmaz. İktisad eden de darlık çekmez. (Hadis)

 

✔  "Uzun olursa emeli

 Zayıftır onun ameli.   (Hasan el-Basri)

 

✔  "Eski başka! Eskimiş başka! Nice eskiler var ki hiç eskimez." (Peyami Safa)

 

✔  Eski, artık eskimez; yalnız yeni eskir. (Ecleslosticus)

 

✔  "Biz her eskiyi eski diye atmayız; kötü ise atarız, her yeniyi yeni diye almayız, iyi ise alırız. (Mehmet Akif)

 

✔  İnsan evlendiği zaman dininin yarısını tamamlamış olur. Kalan yarısı için Allah'tan korksun. (Hadis)

 

✔  Kadın dört şeyi için evlenilir: Malı için, asalet için, dindarlığı için ve güzelliği için.Sen dindar olanını şeç ki berekete kavuşursun. (Hadis)

 

✔  Kadını güzelliği için alma. Güzelliğinin kendisini, helaka sürüklemesinden korkulur.(Kadını) malı yüzünden alma.Çünkü servetinin kendini azdırmasından korkulur.Ancak dindar olan kadını al. (Hadis)

 

✔  Her halükarda evleniniz. Hanımınız iyi çıkarsa mutlu olursunuz. Eğer kötü çıkarsa da filozof olursunuz ki her ikisi de insan için yararlıdır. (Socrates)

 

✔  Nikahta beş fayda var: Evlad yetiştirmek, şehveti teskin etmek, ev idare etmek, yakınları çoğaltmak, nefis mücahedesi yapmak. (İmam Gazali)

 

✔  Bir adam Hasan Basri'ye "Kızımı çok kişi istiyor, kime vereyim?" diye sorduğunda O da: "Allah'tan korkana ver.Severse me âlâ, sevmezse Allah'tan korktuğu için kızına zulmetmez." diye cevap vermiştir.

 

✔  Erkekte akıl ve hikmet; kadında sabır ve yumuşak başlılık; ailede saadetin devamını sağlayan sebeplerdir. (Mehmet Tevfik Bey)

 

✔  "Bir aileyi haylaz evlat,

 Bir esnafı asık surat,

 Bir yiğidi huysuz avrat,

 Bir şoförü sürat yıkar."  (Darbımesel)

 

✔  İyi bir adamın evinde fena bir kadın varsa Cehennem azabını dünyada çekiyor demektir. (Hz. Ali r.a.)

 

✔  Erkekler sevdikleri için evlenirler. Kadınlarda evlendiklerinden dolayı severler. (Jean Paul)

 

✔  Lokman Hekim, oğluna nasihatında şöyle demiştir: "Oğlum helal kazanç ile yoksulluktan korun! Yoksul düşen kimse üç musibetle karşılaşır:

1.Din zayıflığı.Çünkü fakirlik, insanı kötülüğe sürükler.

2.Akıl zayıflığı.Çünkü ihtiyaç düşüncesi insanı şaşırtır.

3.Mürüvvet ve insnalığı kaybolur.Bunlardan daha büyügü de insanların maskarası olur." (Hadis)

 

✔  Kimseye faydan olmuyorsa, zararın da olmasın; sevindirmek elinden gelmiyorsa, bari kederlendirme; methetmiyorsan da kötülemeye kalkışma. (Yahya bin Muaz)

 

✔  Her diken, gül vermez. (Mevlana)

 

✔  Bizi güçlü yapan, yediklerimiz değil; hazmettiklerimizdir. Bizi zengin yapan kazandıklarımız değil, muhafaza ettiklerimizdir. Bizi bilgili yapan okuduklarımız değil; kafalarımıza yerleştirdiklerimizdir. Ve bizi sevimli yapan da, başkalarına verdiğimiz öğütler değil, onları kendimizde uygulamamızdır.

 

✔  Faziletli kimse için gurbet olmaz; cahile de vatan bulunmaz.

 

✔  Fazla lakırdıyı terkeden kimse, hikmet ile bahşişlenir.Fazla bakmayı terkeden kimseye, kalb tevazuu ile bahşişlenir.Fazla yemeyi terkeden kimse, ibadeti lezzetiyle bahşişlenir.Fazla gülmeyi terkeden kimse, heybet ile bahşişlenir.Mizahı terkeden, ahiret muhabbetiyle bahşişlenir. Başkasının ayıbıyla meşgul olmayı terkeden, nefsinin ayıplarını islah etmekle bahşişlenir. (Hz. Ömer r.a.)

 

✔  Dört şey geri gelmez: Söylenen söz, atılan ok, geçen zaman ve kaçırılan fırsat. (Ömer İbn el-Hattab)

 

✔  Mal hasislerde, silah korkaklarda, idare zayıflarda olursa işler bozulur. (Hz. Ebu Bekir r.a.)

 

✔  Dünyada garibler dörttür:Zalimin ezberindeki Kur'an, bir kavmin arasındaki bir mescit ki içinde namaz kılınmaz, okunulmayan bir evdeki mushaf ve kötü insanların arasında yaşayan salih insan. (Hadis)

 

✔  Asıl yetimler, anadan babadan değil; ilim ve ahlaktan yoksun olanlardır. (Hz. Ali r.a.)

 

✔  İnsanlar, hedeflerinden büyük olmalıdırlar. (Montaigne)

 

✔  Uzak mesafelere ulaşmak; yakın mesafeleri aşmakla mümkündür. (İmam Gazali)

 

✔  Kanımca çağımızın bir özelliği de, araçların kusursuzluğu yanında amaçların belirsizliğidir. (Albert Einstein)

 

✔  İster mermi kullansın, ister ay pusulası; insan iyi nişan almalı, kuklayı değil, kuklacıyı vurmalı. (Malcolm X)

 

✔  Limandaki gemi güven içindedir; fakat gemiler limanlar için yapılmamışlardır. (John A. Shedd)

 

✔  Gece, kadınlarla yıldızları güzel gösterir. (Lord Byron)

 

✔  Geçmişine taş atanın, geleceğine gülle atarlar. (Bahtiyar Vahapzâde)

 

✔  Gençler düşünebilselerdi, yaşlılar yapabilselerdi.

✔  Gençliğini iyi geçiren ihtiyar, derisinden bellidir. (Mevlana Camii)

 

✔  Kırk yaş, gençliğin yaşlılığı; elli yaş, yaşlılığın gençliğidir. (Victor Hugo)

 

✔  Gençlik damarı, akıldan ziyade hissiyati dinler. His ve heves ise kördür; akibeti görmez.Bir dirhem hazır lezzeti ileride bir batman lezzete tercih eder.

 

✔  18 yaşındaki bir gencin 60 yaşındaki bir insandan muhakemesi daha az değildir.Tecrübesi azdır. Diğerininse enerjisi az. (Rasim Özdenören)

 

✔  İhtiyat insanın, bedeni zayıflar; fakat kalbi iki şeye karşı gençtir: Uzun ömür ve mal sevgisi (Hadis)

 

✔  Gençlikte günler kısa, yıllar uzun; yaşlılıkta ise yıllar kısa, günler uzundur. (Panin)

 

✔  "Gençlik çabuk geçer" derler.Maalesef ilave edeyim ki, ihtiyarlık da öyledir. (Cenap Şahabettin)

 

✔  İhtiyar olmasını bilen, pek az insan vardır.

✔  Yaşlılık, bilgisiz için kış; bilgili için de hasat mevsimidir.

 

✔  Herkes uzun yaşamak ister; ama kimse yaşlanmak istemez. (Jonathan Swift)

 

✔  İyi bir kıyafet, en iyi kayırma mektubudur.

 

✔  İşlerinizin bitmesi için onları gizleyip kimseye açmayınız.Çünkü her nimet sahibi kıskanılmaktadır. (Hz. Muhammed s.a.v.)

 

✔  Pirincin içindeki siyah taşlardan değil, asıl beyaz taşlardan kork. (Arif Nihat Asya)

 

✔  Durgun suların altı derindir. (Bismark)

 

✔  Unutma ki ağzından bal akan arının, kuyruğunda da iğnesi vardır.

 

✔  Her insanın dört gözü vardır.Bunların ikisi başındadır.Bunlarla dünya işlerini görür.Diğer ikisi de kalbindedir, bunlarla da ahiret işlerini görür.

 

✔  En vahşi vahşet, kendini beğenmektir. (Hz. Ali r.a.)

 

✔  İnsan, gururu yüzünden de alçakgönüllü olabilir. (Montaigne)

 

✔  "Mal-ü mülke, mağrur olma; deme "Yoktur ben gibi".

Bir muhalif rüzgar eser; savurur harman gibi."

 

✔  Malı ile sana kibirlenen adama karşı büyüklenmek; Yüce ve Ulu Allah için tevazu sayılır. (Yahya bin Muaz)

 

✔  Kibrin başlıca yedi sebebi vardır: İlim,ibadet,soy, güzellik,kuvvet,mal ve mevki.Bunlar cahillerde bulunursa kibre sebeb olur. (İmam-ı Birgivi)

 

✔  İnsanlar Allah'ın gülü dikenli yarattığına şikayet edecekleri yerine, dikenler arasında gülü yarattığına şükretmelidirler. (Cenap Şahabettin)

 

✔  "Siz insanları doyuramazsınız malınızla

Memnun edin; tatlı söz ve güzel ahlakınızla." (Şiirleştirilmiş bir Hadisi Şerif)

✔  İnsanın karakteri, en çok nelere güldüğünden belli olur. (Goethe)

 

✔  Gün misafirimizdir, hürmet ediniz ki, gidince iyiliğimizi söylesin. (Hasan-ı Basri k.s.)

 

✔  Her nefeste eyledik, yüzbin günah

Bir gün etmedik, hiçbir gün ah. (Süleyman Çelebi)

 

✔  Her zaman güvensizlik göstermek; her zaman güvenmek kadar büyük bir yanlışlıktır. (J. W. Goethe)

 

✔  Panzehire güvenilerek, zehir içilmez.  (Hz. Ebubekir r.a.)

 

✔  Emanete riayet rızık getirir.Hıyanet ise fakirlik getirir. (Hadis)

 

✔  Güzel gözünden, Cahil sözünden, Arif özünden, Alim ününden çeker.

 

✔  Çirkini güzel gören olmasaydı, insan neslinin köküne kıran girerdi.

✔  Güzel kadın bir mücevher, iyi kadın ise bir hazinedir. (Şeyh Sadi Şirazi)

 

✔  Hakikati, söyleyene bakarak öğrenme! Hakikati öğren, söyleyenin de ne olduğunu öğrenirsin. (Hz. Ali r.a.)

 

✔  "Şeriatte şu senindir, bu benim

 Tarikatte hem senindir hem benim

 Hakikatte ne senindir ne benim."

 

✔  Herkes haksız olduğu zaman, herkes haklıdır. (La Lehauss'ee)

 

✔  Her söylediğin hak olsun.Fakat her hakkı söylemeye senin hakkın yoktur.Her dediğin doğru olmalı; fakat her doğruyu demek doğru değildir.

(Bediüzzaman Saidi Nursi)

 

✔  Siz onları (Sahabeleri) görseydiniz deli derdiniz; Onlar da sizleri görselerdi 'müslüman değiller' derdi. (Hasan-ı Basri)

 

✔  Başkasının başına geldiği sürece, her şey komiktir. (W. Rogers)

 

✔  Allah'ı bilmeyen dünyaya sarılır

Dünyayı bilmeyen hülyaya sarılır

Hülyaya sarılan hakikate darılır

Yiğidi bilmeyen, ismine bayılır

Dilberi görmeyen resmine bayılır

Önünü görmeyen, sonunda ayılır

Kanunu tanımayan, kanunda ayılır

Kitabı tanımayan, hisâbda uyanır

Kur'an-ı anlamayan da tercemesine dolanır. (Elmalılı Hamdi Yazır)

 

✔  Helalin hesabı, haramın da azabı vardır. (Hz. Ali r.a.)

 

✔  Bir kuruş haramı terketmek; yüz bin kuruş sadaka vermekten daha iyidir. (Abdullah b. Mübarek r.a.)

 

✔  Bir paranın nereden geldiğini görmek istiyorsan; nereye gittiğine bak. (İmam-ı Azam rh.a.)

 

✔  Mü'min gıpta eder (imrenir); münafık ise hased eder. (Hadis)

 

✔  Ey insan, niçin kardeşini çekemiyorsun? Ona verilen onun hakkı ise, Allah'ü Teala'nın ikram ettiği kimseye kızmaya ne hakkın var? Şayet hakkı değilse, cehenneme girecek adamın nesini çekememezlik edersin? (Hasan-ı Basri)

 

✔  Kazaları ihmaller, ihmalleri de uzak sanılan ihtimaller doğurur. (La Edri)

 

✔  Bir kızın kusurlarını öğrenmek için onu bir kız arkadaşına övünüz. (Benjamin Franklin)

 

✔  Kusuru kendisine söylenmeyen adam, ayıbını hüner sanır. (Şeyh Sadi Şirazi)

 

✔  Hata yaptığında şu üç şeyi uygula: Kabul et, ders al, tekrarlama. (Paul Bryant)

 

✔  Canı, can vererek almamışsın ki değerini bilesin. (Nizami)

 

✔  Maddi hayata meyledenler için hayat, deniz suyu içmeye benzer; içtikçe susar, susadıkça içerler.

✔  Evini temiz tut, misafir gelir,

Kalbini temiz tut, ölüm gelir. (Atasözü)

 

✔  Ne kadar yaşasan öleceksin, ne kadar sevsen ayrılacaksın, ne istersen yap! fakat ondan sorulacaksın. (Hadis)

 

✔  Hz. Ali'ye: "Allahü Teala bunca kullarının hesabını bir anda nasıl soracak diye sordukları zaman.Hz. Ali de cevap olarak: "Onların hepsinin rızkını bir anda taksim ettiği gibi" demiştir.

 

✔  Bir koyun sürüsünün içine salıverilmiş iki aç kurdun, o sürüye verdiği zarar, mala ve mevkiye düşkün bir adamın dinine verdiği zarardan daha büyük değildir. (Hadis)

 

✔  İnsanoğlu, ihtiyarlar da ondan iki huy genç kalır: Hırs ve uzun emel. (Hadis)

 

✔  Tamahkârlık, şaraptan daha çok aklı baştan alır. (Hz. Ömer)

 

✔  En büyük suçlar, zaruri olanı değil; fazla olanı elde etmek için işlenir. (Aristo)

 

✔  Sen usandırma eli, el de usandırmaz seni,

Hilekârlık eyleme, kimse dolandırmaz seni." (Said paşa)

 

✔  Sönecek mum, ışığını ziyadeleştirir. M.Bakır (Rh.a.)

 

✔  Işığı önüne al yürü! Gölgen arkandan ister gelsin ister gelmesin! (Arif Nihat Asya)

 

✔  Siz dünya için çalışıyorsunuz, halbuki çalışmasanız da Cenab-ı Allah rızkınızı verecektir.Ahiret hususunda tembel davranıyorsunuz; halbuki ahirette amelsiz rızık yoktur.(Bu ne mantıksız harekettir.) (Hz. İsa a.s.)

 

✔  İbadetlerin en kolayı ve çok faydalısı; az konuşmak ve iyi huylu olmaktır. (Hadis)

 

✔  Az amelinle, çok mükafat bekleme! (Hz. Ali r.a.)

 

✔  Amelin tasdikinden geçmeyen kalp temizliği,boş ümitten ibarettir. (Abdülkadir Geylani rh.a.)

 

✔  Allah, dinini düzelten kişinin dünyasını da düzeltir. (Hz. Ali)

 

✔  Seni ibadet yapmaya layık görmesi,Allah'ın armağanı olarak sana yeter. (Ataullah İskenderi)

 

✔  Bir damla içki bir kuyuya düşüpte onun yerine minare yapılmış olsa, o minarede ezan okumazdım.Bir damla içki denize düşse, deniz kuruyup orada ot bitse, onu otlatmazdım. İçkiden bir damla denize düşüp, deniz kurusa orada ağaç bitse ben, şiddetli sıcak bir günde onun gölgesinde oturmazdım. (Hz. Ali r.a.)

 

✔  Şerefe diyerek kadeh tokuşturanlar

Kaybettikleri şerefi şişede arayanlar...

 

✔  Şarabın sarhoşu gece yarısında, sakinin (dünyanın) sarhoşu da kıyamet gününün sabahında ayılır. (Şeyh Sadi Şirazi)

 

✔  "Efkar dağıtmak" tabirini akşamcılar sık sık kullanır.Efkar, fikir kökünden gelir.İçkiyle düşünmeyi dağıtıyorlar.Düşünmemek için içiyorlar.Onun için bence düşünmeyen herkes sarhoştur. (Hekimoğlu İsmail)

 

✔  İnsanlar üç sınıftır: İdareciler,din alimleri ve halk. İdareciler bozulunca, geçim; alimler bozulunca, din; halk bozulunca da hak bozulur. (Ebu Bekir Verrak)

 

✔  Cehennemde dağlar gibi büyük yılanlar, katırlar gibi akrepler vardır.Bunlar, maiyeti arasında adalet etmeyen devlet adamlarını zehirleyip duracaklardır. (Hz. Ali r.a.)

 

✔  "Bir çivi, bir nalı;

Bir nal,bir tırnağı;

Bir tırnak, bir ayağı;

Bir ayak, bir atı;

Bir at, bir kumandanı;

Bir kumandan da bir milleti mahveder." (Cengiz han)

 

✔  Külahını sat harceyle, muhtaç olma bir ferde,

Cihanda kelle sağ olsun külah eksik değil merde. (La Edri)

✔  Az koy, kendin kaldır. (S.Ç.)

 

✔  Mümin eker, biçemem diye korkar; münafık ekmez, biçerim diye ümit bağlar. (İmam Gazali)

 

✔  Marifet, iltifata tabidir.

 

✔  İman çıplaktır, elbisesi takvâ; süsü utanmak; meyvesi ilimdir. (Hadis)

 

✔  ilmin başı, cehaleti itiraf etmektir.Sonu da aczini... (Mehmet Tevfik Bey)

 

✔  Âlim ile yâr olan bulur mertebe,

Câhil ile yâr olan döner merkebe.

 

✔  Yaptığın iş inancına delildir. (A. Geylani)

 

✔  İlim, öğrenilen değil yaşanandır.Yaşanmayan ilim geçmeyen para gibidir.

 

✔  "Allahu Teala'nın (c.c.) benimle gönderdiği ilim ve hidayet, bol bir yağmur gibidir; döküldüğü toprağın bir kısmı suyu içine alır; bol miktarda ot ve mahsul yetiştirir. - Bir kısmıda sert ve çorak olur, suyu içine akmaz, fakatyüzünde tutar; İnsanlar sulama ve ekim bakımından bundan faydalanırlar. - Bir kısmı da yalçın ve kaypaktır; suyu içine almadığı gibi yüzeyinde de tutmaz; yağan yağmur, yüzünde sıyrılıp gider; ne bir şey bitirir; ne de kimseye faydası olur. - Birinci misal öğrendiğiyle amel edeni, ikincisi amel etmeyip başkasına öğreteni, üçüncüsü de her ikisinden de mahrum kalan kişiyi temsil etmektedir. (Hadis)

 

✔  Haramı düşünerek akla,çok uyuyarak ömre, yalan söyleyerek lisana, gaflet ederek imana ziyan ederiz.

 

✔  İnsanlar üç sınıftır: Tam adam, yarım adam, sıfır adam. (Hz. Hasan r.a.)

 

✔  Şiddet göstermeksizin kuvvetli, zayıflık belirtmeksizin yumuşak ol. ( Hz. Ömer r.a.)

 

✔  Dilediğin kadar yaşa; ama unutma! Mutlaka öleceksin! Dilediğini sev ama; unutma! Ondan mutlaka ayrılacaksın.Dilediğini yap; ama unutma! Yaptığının hesabını mutlaka vereceksin. (Hadis-i kutsi)

 

✔  Üç türlü yalan vardır: Basit yalan, kuyruklu yalan ve istatistik. (B. Disraeli)

 

✔  İstatistik, rakamlarla yalan söyleme sanatıdır. (Engin Ardıç)

 

✔  İstihare yapan hüsrana; iştişare yapan pişmanlığa; iktisat yapan fakirliğe uğramaz. (Hadis)

 

✔  Bir senden büyüğü, bir de senden küçüğü dinle! (Hukemâ'dan)

 

✔  İşin zorluğu, kolaylığın başlangıcıdır. (Hz. Ali r.a.)

 

✔  İhsan (İyilik) ile hür kimse köle yapılır (Hz. Ali r.a.)

 

✔  Sakın, adamın iyisi ile kötüsünü bir tutma.Çünkü bu eşitlik, iyileri iyilikten soğutur; kötülerin de kötülüğe eğilimini artırır. (Hz. Ali r.a.)

 

✔  Ancak iyilerin yemeğini ye; yemeğini de ancak iyiler yesin. (Hadis)

 

✔  Söz erinin kim olduğunu bilir misin? Kötüyü iyiden, iyiyi de daha iyiden ayırabilen kimsedir. (Molla Cami)

 

✔  Vusülsüzlüğümüz (İstediğimize kavuşamayışımız) usülsüzlüğümüzdendir.

 

✔  Hünerin varsa göster; aslını ve soyunu bırak. Neden mi? Gül dikenden, İbrahim Azer'den olmuştur. (Şeyh Sadi Şirazi)

 

✔  Topraktan hasıl, toprağa vasıl.

 

✔  Hayrın anahtarı; şerden kaçınmaktır. (Hz. Ali)

 

✔  "Kula bela gelmez; Hak yazmadıkça,

 Hak bela yazmaz; kul azmadıkça."

 

✔  Gözler boşuna kan ağlar; kalp boşuna sızlanır. Çünkü sonunda Allah'ın dediği olur. (Şeyh Sadi Şirazi)

 

✔  "Talihindir, gezdiren yer yer seni

 Gafil olma; akıbet yer yer seni." (La Edri)

 

✔  "Ne denlü cehd idersen bir murada

     Nasip olmaz, mukadderden ziyade"

 

✔  Kadın'ın şerefi zevcelikte, zevceliğin şerefi anneliktedir.

 

✔  Avradı, ar zapteder; er değil.

 

✔  Ağustosta ekilen darıdan

Kocasından sonra kalkan karıdan

Oğul vermeyen arıdan,

Haram kazanılan paradan hayır gelmez. (Türk Atasözü)

 

✔  İnsanın iki gözü, yol gösterici; iki dili, mütercim; iki eli, kanat; iki ayağı, postacı; iki kulağı, huni ve kalbi de hükümdarıdır.Hükümdar iyi ise askerleride iyi olur. (Hz. Aişe)

 

✔  Kalbin aydınlığı helal yemekle olur. (Hz. Ali)

 

✔  Kalbin şifası, Kur'an okumaktır. (Hz. Ali)

 

✔  Yüzün rengi, kalplerin casusudur. (Mevlana)

 

✔  Kanaatten kimse ölmedi; hırsla da kimse padişah olmadı. (Mevlana)

 

✔  Ne kadar zengin olsan, ancak yiyebileceğin kadar yersin; denize testiyi daldırsan alabileceği kadar su alır, gerisi kalır. (Mevlana)

 

✔  Üç şey, üç şeysiz bilinmez; Hilm, öfke anında; şecaat, harp meydanında; kardeşlik ise ihtiyaç anında bilinir. (İmam Gazali)

 

✔  Üç şeyi bırakan; üç şey kazanır:

1- İsrafı bırakan izzet,

2-Cimriliği bırakan şeref,

3-Kibirliliği bırakan keramet kazanır. (Hukemâdan)

 

✔  Aleme cellat lazımsa, senin olman farz mı? (Gaziantep ağzı)

 

✔  Benim devemin zinciri kaybolsa onu Allah'ın kitabında ararım. (Hz. Ebubekir r.a.)

 

✔  Deniz gibi mal kazan, fakat sen üzerinde gemi ol. (Mevlana)

 

✔  Namus, güzelliğin sadakasıdır. (Hz. Ali r.a.)

 

✔  Sık sık verilen aynı öğütten sıkılma! Çünkü bir çiviyi çakabilmek için defalarca vurmak gerekir.

 

✔  Nefsini sen Hakk'la meşgul et.Eğer sen onu Hakk'la meşgul etmezsen, o seni batılla meşgul eder. (İmam Şafii)

 

✔  Hasebiyle nesebiyle kişi, olmaz Çelebi

Okumak cehli giderir; eşşeklik kalır ebedi. (O.Tekin)

 

✔  Hikmet yaş büyüklüğünde değildir.Ancak o, Allah'ın dilediğine verdiği bir ihsanıdır.Aşağılık ve kötülenen önemsiz işlerden sakının. (Hz. Ömer r.a.)

 

✔  Çamur çok olunca, filler bile yıkılır. (Şeyh Sadi Şirazi)

 

✔  Ecel gelirse, mızrak zırhı deler. (Şeyh Sadi Şirazi)

 

✔  Oğul babadan görür; at oynatmayı

Kız anadan görür; sofra donatmayı. (Türk Atasözü)

 

✔  Altın altın deyip, durma; altında kalırsın. (Atasözü)

 

✔  Vehb bin Münebbih der di ki: Birgün şeytan, Davud'un(a.s.) oğlu Süleyman'ın (a.s.) önüne çıkmış.Süleyman a.s. ona: "Eğer sen kendilerine yetişirsen Muhammed (s.a.v.) ümmetine ne yaparsın?" diye sormuş.Şeytan şu karşılığı vermiş: - Onlara dünyayı öylesine süslerim ki, onlardan kimi için para, 'Lâ ilahe illallah' tevhidine şehadet etmekten daha sevgili olur.

 

✔  Putçuluğun mantığı hiç değişmedi.Sadece putların isimleri ve cisimleri değişti.Bir zamanların gök isimleri olan taştan ve tahtadan putlar; "akıl putu, bilim putu, ideoloji putu, müzik, sinema ve spor putları, moda putları, cinsel tapınma putları, sanayi ve makina putları olarak ortaya çıktılar. (Mustafa Uzun)

✔  Ağılda oğlak doğunca, merada otu biter. (Kaşgarlı Mahmud)

 

✔  Eğer insan zikir, fikir,Kuran okumak ve nafile ibadet gibi gıdalarla ruhunu takviye ederse, bedende hakimiyet ruhun eline geçer.O Vücud, güzellik ve iyiliklerşe donanır. (Mehmet Zahid Kotku)

 

✔  Ne karınca zayıf olmakla aç kalır, ne de arslan pençesinin zoruyla karın doyurur. (Şeyh Sadi Şirazi)

 

✔  Cesette baş ne ise, imanda da sabır odur. (Hz. Ali)

 

✔  El kapılarında dilenci değilsin.Bunun şükranesi olarak kapından dilenciyi kovma. (Şeyh Sadi Şirazi)

 

✔  Fakirin sadakaya ihtiyacından fazla, kendisinin sadaka sevabına muhtaç olduğunu bilemeyen zengin, sadakasını iptal etmiş ve ecrini kaybetmiştir.      ( Şa'bhi)

✔  Sağlık istersen, çok yeme,

Saygı istersen, çok deme.   (Atasözü)

 

✔  "Hekim ilaçları oğlum, bütün tesellidir

 İlaç yiyip iyi olmak, o bir tecellidir." (M.Akif Ersoy)

 

✔  Marifettir veren insana hayat

Marifetsiz ademi hayvana kat.

 

✔  Gerçek sevgi: İyilik gördüğünde artmayan, kötülük gördüğünde azalmayandır. (Yahya bin Muaz r.a.)

 

✔  Daha da beteri olmayan bela yoktur. (Hz. Ebubekir r.a.)

 

✔  İnsanoğlunun kalbi bir değirmen taşıdır; oraya öğütülecek birşey koymazsanız, kendi kendini öğütür. (L. Alfre de Vigny)

 

✔  Yarının endişesini bugünden çekme! Hergünün kendine yeter endişesi vardır. (Hasan-ı Basri)

 

✔  Sormaz ki bilsin, Sorsa bilirdi. Bilmez ki sorsun, bilse sorardı.

✔  Sana senden gelir, her ne olursa

Başın rahat eder dilin durursa

 

✔  Şikayeti çoğaltma! Yaratılmışlara değil, yaratana teslim ol.Bir boğulmakta olan, diğer boğulmakta olanı kurtaramaz.

 

✔  Edep ehli, keremden hâli olmaz

Edepsiz ilim okusa da âlim olmaz.

 

✔  Ruhlar,bölüklere ayrılan askerler gibidir.(Ruhlar aleminde) birbirleriyle tanışmış olanlar, dünya da uyuşurlar,anlaşırlar.Tanışmayanlar da anlaşamazlar, sevişemezler. (Hadis)

 

✔  İlmin zekatı; herkese açıklanması,

Sıhhatin zekatı; hastaların hatırını almak,

Servetin zekatı; kırkta birini vermek,

Ahlakın zekatı; dürüstlükle örnek olmak,

Sevincin zekatı; herkese iyilik etmek,

Aklın zekatı; herkese doğruluk önermek,

Dilin zekatı; kırıcı söz söylememek ve hayrı konuşmaktır.

✔  Mazlumun ahı, Tahttan indirir şahı

 

Kaynakça: "Evrensel Sözler Atlası" Hasan Çalışkan

 

         Yukarıdaki sözlerin okunması ve buraya yazılması 3 haftayı buldu. Amacımız her müslümanın üzerine farz olan ilim tahsili yolunda bir adım daha atabilmektir. Ve yine amacımız Rabbimizin rızasını kazanabilmek, bunun için de yukarıdaki bazı sözleri bu yolda kendimize rehber edinmektir. Bahsettiğimiz sözlerin içinde öyleleri var ki başlı başına kitap yazılır. Maksatta budur zaten adı üstünde "özlü söz" "hikmetli kelam"...Tabi hikmetinin görülebilmesi için önce okunması sonra uygulanması ve hatta öğretilmesi gereklidir. Yapabilme umuduyla...

 

 

 

         Bir kaç söz söylemekte bize düşer herhalde. Kendimizce yeri geldikçe sıralayalım o vakit:

 

•         Futbolda da olduğu gibi; zayıf bir takımın kendisinden güçlü rakibini yenmesi gayet doğaldır. Çünkü zayıf olan rakibini ciddiye almış ve güçlü bir ekibe karşı oynayacağını bilerek sahaya çıkmıştır, güçlü olansa önemsememiştir ve zayıf bir takımla maç yapmak için sahaya inmiştir.

 

•         Gücünün tükendiği, kaslarının şiştiği, gözünün karardığı, bedeninin her an yere yapışacak olduğu o an, durma DEVAM ET! Çünkü bunu senden kimse beklemeyecektir, sen dahi!

 

•          

 

0
0
0
Yorum Yaz